Over ons

Over Jazz in de Winkel

Het nieuwe festival Jazz in de Winkel op bijzondere spraakmakende locaties. Als slotstuk/finale vinden er “grotere’’ concerten plaats in het nabijgelegen theater. In de middag is er een ‘New Talent’ programma. Er draaien films met het thema Jazz.

Locaties

Locaties Westzijde, Zaanse Vermaning, Zaantheater, FluXus Atrium, Pasveerzaal en Filmtheater De Fabriek

Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen, support of andere suggesties

WhatsApp:  06 11326991, Email: jazzindewinkel@gmail.com

Stichting Jazz in de Winkel

Statutair gevestigd:

Westzijde 148

1506EK Zaandam

KvK 69816697

Belastingdienst reg. 8580.23.982

Het bestuur van Stichting Jazz in de Winkel is periodiek aangesteld tot mei 2025. Daarna worden de bestuursleden vervangen. De bestuursleden vervullen een onbezoldigde functie.

Friederike Darius – Voorzitter

Agnes Salverda- Secretaris

Jetse Sprey – Penningmeeser

Felix Schlarmann- Bestuurslid

Doelstelling + Beheer/besteding vermogen + Wijze van verwerving van inkomsten

De stichting heeft als doel: de promotie van jazz en aanverwante muziek en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Jazz in de Winkel is een indoor jazzfestival die de muziek letterlijk naar de rand van de straat brengt.
Jazz in de Winkel brengt gevestigd en nieuw talent samen op hele gewone maar toch ook niet gewone plekken.

Alle noodzakelijke financiele middelen worden ingezet voor de directe realisatie van lopende projecten en te realiseren projecten.

De opbrengsten komen uit giften (subsidies en sponsoring), netto entreegelden (na aftrek Buma en BTW)

Tot dit doel behoort NIET het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting (conform Artikel 1 statuten dossier JW/2017.2097.01 – Hak & Rein Vos notarissen)

Beloning beleidsbepalers bestuursleden:

De beleidsbepalers als het bestuur van Stichting Jazz in de Winkel zijn betrokken op onbezoldigde basis. Zij ontvangen GEEN beloning voor hun werkzaamheden. De bestuurders kunnen wel aanspraak maken op een onkostenvergoeding die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. (conform Artikel 3 statuten dossier JW/2017.2097.01 – Hak & Rein Vos notarissen)

Ons jaarverslag over 2022 wordt uiterlijk half juli 2023 gepubliceerd.

De Stichting hanteert de Fair Practice Code bekend onder https://fairpracticecode.nl/nl/fair-practice-code

ALGEMENE VOORWAARDEN JAZZ IN DE WINKEL